ແຈ້ງການ

 

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແຈ້ງການ ດາວໂຫຼດ
01 ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິການ, ການນຳໃຊ້ ລະບົບອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ດາວໂຫຼດ
02 ການນຳໃຊ້ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ( ໂຟນີ່ ) ແລະ ເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດນ ( Drone ) ດາວໂຫຼດ

 

 

ວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ຕສ
ວາລະສານ ດ້ານໄອຊີທີ
ວິທີການຂື້ນທະບຽນເບີໂທລະສັບ